Zgłoś prezentację

Streszczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Forum Leczenia Ran” po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji. Streszczenie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie *.rtf na adres d.zwierzchowska@evereth.pl lub za pomocą formularza. Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać następujące elementy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe. Streszczenie prac poglądowych, poza zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie, powinno zawierać cel pracy oraz słowa kluczowe. Streszczenie nie powinno przekroczyć 500 słów.

Poniżej prezentujemy przykład:

Istnieje również możliwość publikacji w kwartalniku „Forum Leczenia Ran”
pełnych prac – wystąpień konferencyjnych, które otrzymają pozytywne recenzje.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń mija 1 lutego 2021 r.

 

* Pola wymagane