Program merytoryczny

Piątek, 2.02.2024 r.

15:00–16:00 Sesja inauguracyjna

16:15–17:45 Sesja I

18:00–20:00 Sesja II – Sesja przypadków klinicznych

Sobota, 3.02.2024 r. Sala A

09:00–10:30 Sesja III

10:30–11:00 Przerwa kawowa

11:00–12:30 Sesja IV

12:30–13:30 Lunch

13:30–15:00 Sesja V

15:30–17:00 Sesja VI

Sobota 3.02.2024 r. Sala B

09:00–10:30 Sesja III

10:30–11:00 Przerwa kawowa

11:00–12:30 Sesja IV

12:30–13:30 Lunch

13:30–15:00 Sesja V

15:30–17:00 Sesja VI