Program merytoryczny

Piątek, 2.02.2024 r.

15:30–15:45 Uroczyste otwarcie konferencji

15:45–17:15 Sesja I. Sesja Konsultantów Wojewódzkich województwa Dolnośląskiego dla Kardiologii i Kardiochirurgii
Wiktor Kuliczkowski, Marek Jasiński 

 • Iwona Drelichowska-Stopa, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Łukasz Sendecki, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 • Ewa Jankowska, Koordynator Sieci Kardiologicznej w województwie dolnośląskim
 • Wiktor Kuliczkowski, Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
 • Marek Jasiński, Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii

Wykłady:

 1. Kardiologia dolnośląska w 2023 roku – Wiktor Kuliczkowski
 2. Kardiochirurgia dolnośląska w 2023 roku – Marek Jasiński
 3. Problemy do rozwiązania i wyzwania na 2024 rok. Dyskusja z udziałem ordynatorów oddziałów kardiologii i kardiochirurgii z Dolnego Śląska, władz wojewódzkich oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zagadnienia:

 1. Sieć kardiologiczna
 2. KOS-Zawał
 3. Nowe procedury refundowane przez NFZ
 4. Zabezpieczenie personelu na Dolnym Śląsku
 5. Inne

17:15–17:30 Przerwa kawowa

17:30–19:30 Sesja II – Sesja przypadków klinicznych
Prowadzący: Ewa Mroczek, Rafał Wyderka, Piotr Kü​bler

 1. Pacjent z pozawałowym VSD – leczenie przezskórne czy chirurgiczne? – Magdalena Garncarek
 2. eCPR u pacjenta z zatrzymaniem krążenia spowodowanym zaawansowaną waskulopatią serca przeszczepionego – Wojciech Zimoch
 3. Idiopatyczne migotanie komór czy arytmiczne tako-tsubo? Krótka historia jednej kobiety – Bartosz Szafran
 4. Wyzwania i potencjał obrazowania fluorescencyjnego ICG w pozawieńcowych operacjach kardiochirurgicznych: Opis przypadku leczenia tamponady serca i perspektywy na przyszłość – Maciej Rachwalik
 5. Chory z prolapsem arytmicznym zastawki mitralnej – kiedy korekcja dysfunkcji zastawki ? Kiedy ICD? – Anna Hulok
 6. Ablacja RF przegrody międzykomorowej u pacjenta z HOCM – Dorota Żmudzińska, Krystian Josiak

Sobota, 3.02.2024 r. Sala A

Temat przewodni:  Ścisła współpraca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oddziałów kardiologii  i kardiochirurgii wymogiem nowoczesnego leczenia Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

09:00–10:30 Sesja III – Migotanie przedsionków w 2024 roku
Prowadzący: Waldemar Banasiak, Tomasz Roleder

 1. Komu zalecę zredukowaną dawkę NOAC? – Piotr Rola
 2. Komu zaproponuję krioizolację żył płucnych? Komu ablację 3D? – Dariusz Jagielski
 3. U którego pacjenta zalecę kardiowersję, a u kogo będę dążył do utrwalenia migotania przedsionków? – Wojciech Rychard
 4. Miejsce leków antyarytmicznych w erze powszechnie dostępnej ablacji migotania przedsionków – Stanisław Tubek

10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–12:15 Sesja IV – Pacjent w Poradni Kardiologicznej – kogo kwalifikować, a kogo NIE kwalifikować do zabiegu:
Prowadzący: Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Piotr Kubler

 1. Przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) – Krzysztof Ściborski
 2. Przezskórnej redukcji niedomykalności mitralnej – Tomasz Witkowski
 3. Zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAO) – Tomasz Roleder
 4. Zamknięcia drożnego otworu owalnego (PFO) lub ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) – Ewa Mroczek

12:15–13:00 Lunch

Sobota 3.02.2024 r. Sala B

Temat przewodni:  Ścisła współpraca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oddziałów kardiologii  i kardiochirurgii wymogiem nowoczesnego leczenia Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

09:00–10:30 Sesja III – Choroba niedokrwienna serca
Prowadzący: Adrian Doroszko, Adrian Włodarczak

 1. Diagnostyka i postępowanie w Minoca/Inoca – Rafał Wyderka
 2. Badania obrazowe naczyń wieńcowych. Kogo? Kiedy? I jak diagnozować? – Mateusz Barycki
 3. Wielochorobowość a choroba niedokrwienna serca – kiedy rozważę modyfikację farmakoterapii – Adrian Doroszko
 4. Gdy farmakoterapia i PCI nie wystarczają… Reducer zatoki wieńcowej – game changer, czy bardzo drogie placebo? – Adrian Włodarczak

10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–12:15 Sesja IV – Zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa w codziennej praktyce ambulatoryjnej
Prowadzący: Dariusz Jagielski, Jerzy Śpikowski

 1. Czy każda niemiarowość serca to powód do ablacji? Analiza przypadków – Mateusz Kuśmierz
 2. Ogniskowa arytmia komorowa – czy zawsze ablacja –kiedy i komu? – Piotr Niewiński
 3. Fizjologiczna stymulacja serca – jak wpływa na moją codzienna praktykę? Korzyści, ocena skuteczności stymulacji, obrazy echokardiograficzne – Michał Labus
 4. Refundacja telemonitoringu pacjentów z urządzeniem wszczepialnym – nowe wyzwania, nowe możliwości – Krystian Josiak

12:15–13:00 Lunch

Sobota 3.02.2024 r. Sala A+B

13:00–14:30 Sesja V – Infekcyjne Zapalenie Wsierdzia – narastający problem, nie tylko szpitalny. Nowe wytyczne IZW w przypadkach klinicznych
Prowadzacy: Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Joanna Jaroch

 1. Co nowego w wytycznych IZW? – Joanna Jaroch
 2. Od zapalenia płuc w Oddziale Wewnętrznym do dwóch operacji kardiochirurgicznych – historia młodego pacjenta z bardzo powikłanym IZW – Maria Łoboz-Rudnicka
 3. Powikłania neurologiczne w IZW a pilność leczenia kardiochirurgicznego – na przykładzie przypadku – Bogusława Ołpińska
 4. Punkt widzenia kardiologa i kardiochirurga u chorych ze wskazaniami do pilnego leczenia kardiochirurgicznego – dyskusja panelowa:
 • Romuald Cichoń,
 • Jacek Skiba,
 • Roman Przybylski,
 • Maciej Bochenek,
 • Dorota Kustrzycka-Kratochwil,
 • Joanna Jaroch,
 • Barbara Brzezińska,
 • Wojciech Kosmala,
 • Tomasz Roleder,
 • Rafał Wyderka

14:30–14:45 Przerwa kawowa

14:45–16:15 Sesja VI – Jak leczyć nowocześnie niewydolność serca w 2024 roku?
Prowadzący: Karol Turkiewicz, Marcin Protasiewicz

 1. Przewlekła niewydolność serca – Jan Biegus
 2. Niewydolność serca w przebiegu wady serca – Barbara Brzezińska
 3. Niewydolność serca na tle kardiomiopatii – Bartosz Krakowiak
 4. Dolnośląski Program leczenia wstrząsu kardiogennego – Wiktor Kuliczkowski

16:15–16:30 – Zakończenie Konferencji