Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 2 lutego 2024 r. (piątek) uroczysta kolacja, godzina 20:30 *

Wydarzenie towarzyszące w dniu 2 lutego 2024r jest wydarzeniem dodatkowo płatnym. Opłata za udział w kolacji wynosi 200 zł

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska oraz INFARMA.